- www.stageaanvraag.be -

Info

Welkom op onze website Stageaanvraag.be. Via deze website kunnen opleidingsinstituten die zich akkoord hebben verklaard met onze stagecode stageaanvragen indienen bij onze secundaire scholen. Hieronder vindt u de nodige documenten.Aankondiging lancering website lerarenstage.be

Beste schoolmentor, directeur, vakmentor, geinteresseerde
Vanaf 1 september 2017 zal u met het Vlaandenbreed stageregistratiesysteem aan de slag kunnen. Alle informatie omtrent de recentste ontwikkelingen kunt u vanaf nu bekijken via www.lerarenstage.be. Bovendien hebt u ook de mogelijkheid om te participeren aan de focusgroepen omtrent het nieuwe systeem. Meer informatie gewenst of wilt u zich inschrijven?
Een adres: www.lerarenstage.be
Het team Vlaanderenbreed Stageregistratiesysteem

infomomenten 2016-2017

Voor 2016-2017 werden volgende intromomenten vastgelegd:

Het voorbije schooljaar werkten we vanuit Stageaanvraag.be nauw samen met Mentorant en het ministerie van onderwijs aan de ontwikkeling van een nieuw Vlaanderenbreed Stageregistratiesystseem. Het nieuwe systeem zal gebaseerd zijn op de principes van de werking van zowel Stageaanvraag.be als Mentorant. Volgend schooljaar zal het nieuwe systeem ontwikkeld worden zodat de stageaanvragen voor 2017-2018 via het nieuwe systeem kunnen verlopen. Meer info hierover volgt tijdens de infosessies (Ronde van Vlaanderen) van het departement onderwijs. Daarnaast zullen er ook begin volgend schooljaar specifieke infosessies worden georganiseerd.

We wensen u een goede start van het nieuwe schooljaar toe.

Totaal aantal goedgekeurde aanvragen voor schooljaar 2016-2017 : 6086